Menu

การหนดการเรียนชดเชย

  • วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ยกเลิก)
  • วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (ยกเลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใ…

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เ…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561…

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ…

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561…

ข่าวการศึกษา


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน