Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค…

เมื่อวันที่ 18-19  พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครอง

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 …

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี …

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ส…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน