Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

แนะแนวการศึกษา

รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึ…

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

เมื่อวันที่ 19-20  พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน…

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด…

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2559…

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2559

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2559…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน