Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้…

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอย…

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำข้าราชการครู…

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่…

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561…

ข่าวการศึกษา


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน