Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

IMG_3349_1024x683

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีไหว้ครู ปีการศีกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ…

IMG_3024_1024x683

วันดีบุก ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานวันดีบุก ประจำปี2559 เมื่อวันที่…

IMG_2483_1024x683

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 …

เมื่อวันที่ 28-29  พฤษภาคม 2559…

IMG_1900_1024x683

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 25…

เมื่อวันที่ 25เมษายน 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน