Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

IMG_1900_1024x683

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 25…

เมื่อวันที่ 25เมษายน 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปร…

IMG_0724_1024x683

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558…

h1 (13)

กิจกรรมเฉลิมฉลองก้าวสู่ประชาคม…

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558…

1 (10)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม …

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน