Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่…

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิภาณและสวนสนามของลูกเสือ 

เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 …

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ซึ่งตรงกับวันที่…

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม …

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม”หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”ประจำปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ …

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน