Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

แนะแนวการศึกษา

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560  เมื่อวันที่  14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี …

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ส…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560…

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต…

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน