Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

แนะแนวการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและ…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการเรียนในศตวรรษท…

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 25…

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่…

รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึ…

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

เมื่อวันที่ 19-20  พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน