Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

IMG_8052_1024x683

งานวันประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี…

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันประวัติศาสตร์ไทย

IMG_7545_1024x683

ผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรี…

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดงานวัน”ผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน” เมื่อวันที่ 23…

IMG_3349_1024x683

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีไหว้ครู ปีการศีกษา 2559…

IMG_3024_1024x683

วันดีบุก ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานวันดีบุก ประจำปี2559 เมื่อวันที่…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน