Menu

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562

กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (คลิ๊ก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

“เปิดเรือน เยือนดีบุก 2019”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใ…

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561…

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เ…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561…

ข่าวการศึกษา


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน