Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 …

< < ตารางสอบ > > < < เลขที่นั่งสอบ > >

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

< < ตารางสอบ > > < < เลขที่นั่งสอบ > >

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

< < ตารางสอบ > > < < เลขที่นั่งสอบ > >

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน ̶…

ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีตรงกับวันซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โรงเรีย…

เพิ่มเติม

การแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที…

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ติด 0,ร,มส และ มผ ภาคเรียนที…

เพิ่มเติม

ตารางเรียนและรายชื่อห้องเรียนป…

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.1 >> << ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.4 >>

นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน