Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียน…

                  ให้นักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนัก…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนัก…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ รับมอบตัวเพื่อเข…

          ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว ในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรี…

เพิ่มเติม


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน