Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศห้องเรียนสำหรับมอบตัวเพื…

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมามอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 25…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปในเขตพื้นที่บร…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธ…

เพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนมอบตัวห้องเรียน…

มอบตัวนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 09.00 – 12.00 น. รายชื่อนักเรียนม…

เพิ่มเติม


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน