Menu

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและ…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการเรียนในศตวรรษท…

เพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 25…

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 …

เพิ่มเติม

รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึ…

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

เมื่อวันที่ 19-20  พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด…

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2559

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2559 เมื่อวันที่  16 กันยายน 2559

พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึ…

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ศูนย์ฝึกย่อยจังหวัดพังงา

กิจกรรมถอดบทเรียน และสรุปผลการ…

เมื่อวันที่  11 ส.ค. 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน”แชลเลนจ์เดย์” รวมพลคนรักการออกกำลังกาย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน