Menu

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเ…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  และตัวแทนคณะครู

ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลพัง…

นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ตึกผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาล…

เพิ่มเติม

กีฬาภายใน “น้ำเงิน-เหลือง เกมส…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (น้ำเงิน-เหลือง เกมส์)

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับคณะครู กรรมการสถานศึกษา และแข…

เพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบ…

เพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค…

เมื่อวันที่ 18-19  พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครอง

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560  เมื่อวันที่  14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี …

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ส…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน