Menu

ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค…

เมื่อวันที่ 18-19  พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครอง

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560  เมื่อวันที่  14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี …

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ส…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต…

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้…

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดงานวัน”ผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน”

กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุ…

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กิจกรรมวันประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถูนายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25…

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีไหว้ครู  ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีการมอบเกียรติ…

เพิ่มเติม


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน