Menu

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน

« 1 ของ 2 »

 

 

 

 
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน