Menu

รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ทำพิธีรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆโรงเรียน

« 1 ของ 2 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน