Menu

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีไหว้ครู  ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดีให้กับทางโรงเรียน

« 1 ของ 4 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน