Menu

กิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธาน

« 1 ของ 3 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน