Menu

กีฬาภายใน “น้ำเงิน-เหลือง เกมส์” ประจำปี 2560

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (น้ำเงิน-เหลือง เกมส์) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28-29  ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน และนายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาภายใน ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี คือ สีม่วง สีแสด สีฟ้า และสีชมพู

« 1 ของ 9 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน