Menu

ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลพังงา

นายกำจร อุทัยวจนพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ตึกผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลพังงา 
แจกของขวัญ และมอบเงินสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา รับมอบ


    
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน