Menu

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์  2561 ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน แหลมหางนาค อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมกลางแจ้งเรียนทักษะชีวิตในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี และสอบวิชาพิเศษ

« 1 ของ 2 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน