Menu

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน