Menu

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิภาณและสวนสนามของลูกเสือ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

« 1 ของ 2 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน