Menu

จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์”


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน