1. นายกิตติภัฏ     สุทธิเนียม

2. นายธนกฤต     จตุราบัณฑิต

3. นางสาวปาณิสรา     วิชาธิคุณครูที่ปรึกษา

ครูบุญฑพ  เลี่ยนจำรูญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูธันวิน  ณ นคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

.:: โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ::.