รายชื่อนักเรียนกักตัว - ปัจจุบัน

ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

<< ดูข้อมูลย้อนหลัง >>
# room no เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล สาเหตุ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด