Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ…

เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

“เปิดเรือน เยือนดีบุก 2019”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใ…

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561…

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เ…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ข่าวการศึกษา


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน