Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

ละครวันประวัติศาสตร์ไทย

 28 มิถุนายน 2562 นายศิริพัฒ  พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ละครประวัติศาสตร์ไทย ณ…

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยม…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ…

เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 …

“เปิดเรือน เยือนดีบุก 2019”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562…


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน