Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้น…

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้…

เพิ่มเติม

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประกาศการคัดเลือกนักเรียนห้อ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้…

เพิ่มเติม

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนตามนโยบา…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.3 เ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนชั้นม.1 และชั…

               ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กําหนดการรับสมัครนักเรียน เ…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน