Menu

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “Valentine’…

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดกิจกรรม R…

เพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ วัน ดังนี้ วันเสาร์ ๒๖ ตุลา…

เพิ่มเติม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประ…

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรีย…

เพิ่มเติม

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 256…

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดง…

เพิ่มเติม

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้…

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน ของนักเ…

เพิ่มเติม

ละครวันประวัติศาสตร์ไทย

 28 มิถุนายน 2562 นายศิริพัฒ  พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ละครประวัติศาสตร์ไทย ณ หอประชุมโรง…

เพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25…

13 มิถุนายน 2562 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใ…

เพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธร…

8 มิถุนายน 2562 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรี…

เพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 …

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ วัน ดังนี้วันเสาร์ ๒๕ พฤษภา…

เพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยม…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโร…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน