Menu

ภาพกิจกรรม

ละครวันประวัติศาสตร์ไทย

 28 มิถุนายน 2562 นายศิริพัฒ  พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ละครประวัติศาสตร์ไทย ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุก…

เพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยม…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโร…

เพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ…

เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

“เปิดเรือน เยือนดีบุก 2019”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใ…

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เ…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning…

เพิ่มเติม

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ…

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดีบุกพ…

เพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้ง…

เพิ่มเติม

ต้อนรับ ผอ.พรศักดิ์ จินดาพล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังง…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน