Menu

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุมแบบ๑๐๑ล๒๗(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน