Menu

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  ณ  วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติในพระอุปถัมป์ (เขาม่วง) ต.บางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

 
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน