Menu

ต้อนรับ ผอ.พรศักดิ์ จินดาพล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผอ.พรศักดิ์  จินดาพล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ร่วมเดินทางมาส่ง ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

« 1 ของ 2 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน