Menu

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพังงา ประธานในพิธี วางพวงมาลา ถวายบังคมและนำลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง หลังจากเสร็จพิธีทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันวชิราวุธ”

« 1 ของ 2 »

 
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน