Menu

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับขั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

     ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับขั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน