Menu

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

<<ดาวน์โหลด>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน