Menu

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้นม.1 และชั้นม.4 สำหรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ม.1 >>

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ม.4 >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน