Menu

การสอบแก้ตัว (0,ร,มส) ปีการศึกษา 2562

          ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 – 27 มีนาคม 2563 โดยนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส ติดต่อครูผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน Qr code ของแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) และเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อครูผู้สอนตามรายวิชาที่นักเรียนติด 0 , ร , มส


ให้นักเรียนเลือกสแกน QR Code รายชื่อครูที่นักเรียนติด 0 , ร , มส ตามลิงค์ด้านล่าง
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน