ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

<< ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม >>

<< รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทในเขตพื้นที่บริการ >>

<< รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ >>

<< รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ >>

<< รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม >>

<< บัญชีรายชื่อสำรอง >>

 

เอกสารและแบบฟอร์มที่นักเรียนต้องใช้สำหรับรายงานตัว

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ใช้กรอกฟอร์มตามลิ้งค์ https://www.ac-db.net/form/covid1 หรือแสกน QR code นี้

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

** สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง โดยยื่นคำร้องได้วันที่ 2 – 5 เมษายน 2565 << โหลดเอกสาร >>