กิจกรรมวันดีบุก ประจำปีการศึกษา 2565

31 พฤษภาคม 2565 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมพิธีกิจกรรมวันดีบุก ประจำปี 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานนาม “ดีบุกพังงาวิทยายน” และรำลึกถึงนายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก

ดูโพสใน | Facebook

ดูไฟล์ใน | Google Drive