กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เชิญชมภาพบรรยากาศย้อนหลัง การประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook