โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

เลขที่ 132 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์  :  0-7641-2065

โทรสาร    :  0-7641-1579

E-mail    :_deebuk@deebuk.ac.th