• Highlight
  • Highlight
  • Highlight

กิจกรรมมอบทุนจากผู้มีอุปการคุณ เป็นทุนการศึกษาในวันดีบุก “ทุนผูกพันสานใจให้ลูกน้ำเงินเหลือง” ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด [อ่านต่อ]

กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อส่งเสริมด้านการสอนภาษาจีน การจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK) และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนร่วมกับสถาบันขงจื๊อ มห [อ่านต่อ]

RSS ข่าวการศึกษา (จากเว็บภายนอก)

Follow on Facebook

ผู้อำนวยการ

นางสาวอรสา    เสรีวงษ์

!! L : I : N : K !!