ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ม.1183190373
ม.2167187354
ม.3146199345
ม.4106178284
ม.584153237
ม.698166264
รวม78410731857
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563ข้อมูลบุคลากร