ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิ [อ่านต่อ]

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลครู นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลครู นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนดีบุกพัง [อ่านต่อ]