กิจกรรมวันคริสต์มาส 2021

ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธาน พร้อมด้วย นางสาวศริญญา ผั้วผดุง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล ในพิธีเปิดงานวันคริสต์มาส 2021 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นางอุรา เสนาเพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2021 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมของต่างชาติที่มีความเป็นสากล ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม

ดูโพสใน | Facebook