มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของจังหวัดพังงา

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของจังหวัดพังงา ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3994 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 63 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค 63 – 15 ม.ค 64

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ