กิจกรรมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเป็นลูก น้ำเงิน-เหลือง (Pre-test DB)

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเป็นลูก น้ำเงิน-เหลือง (Pre-test DB) ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 เป็นโครงการค่ายเสริม ทบทวน และทดสอบความรู้ เพื่อเตรียมความพร้องเป็นลูกน้ำเงิน-เหลือง ประจำปีการศึกษา 2565

ดูไฟล์ใน | Google Drive

ดูไฟล์ใน | Google Drive

ดูไฟล์ใน | Google Drive

ดูไฟล์ใน | Google Drive