กิจกรรม วันตรุษจีน 2565 (DB Chinese New Year 2022)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันตรุษจีน 2565 นางอุรา เสนาเพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม

ดูโพสใน | Facebook