ช่องทางแจ้งข่าวสารอย่างเป็นทางการของโรงเรียน

>>>💙 จังหวัดพังงา โรงเรียนเปิดตามปกติ 💛<<< **ให้นักเรียนติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนและประกาศจาก ศบค. จังหวัดพังงาเป็นหลัก โดยนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนสามารถติดตามข่าวสารจากโรงเรียนได้ทาง www.deebuk.ac.th หรือ Facebook เพจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน