กิจกรรมการนำเสนอรายวิชาการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS 2563) ของนักเรียนชั้นม.3

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมการนำเสนอรายวิชาการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity : IS 2563) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางสาวอรษา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน

ดูโพสใน | Facebook

ดูไฟล์ใน | Google Drive