ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ และได้จัดทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ดังต่อไปนี้

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>