ประกาศแก้ไขประเภทการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ