กิจกรรมตามโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันนี้ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ร่วมกับ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน

ดูโพสใน | Facebook

ดูไฟล์ใน | Google Drive