กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

31 มีนาคม 2565 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook