กิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี จราจร

10-12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี จราจร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ณ หอประชุม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook