กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13 พฤษภาคม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook

ดูโพสใน | Facebook