กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อส่งเสริมด้านการสอนภาษาจีน การจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK) และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนร่วมกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อส่งเสริมด้านการสอนภาษาจีน การจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK) และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา โดยมีนางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมกัน

ดูโพสใน | Facebook