กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

ดูโพสใน | Facebook