กิจกรรมมอบทุนจากผู้มีอุปการคุณ เป็นทุนการศึกษาในวันดีบุก “ทุนผูกพันสานใจให้ลูกน้ำเงินเหลือง” ปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมมอบทุนจากผู้มีอุปการคุณ เป็นทุนการศึกษาในวันดีบุก “ทุนผูกพันสานใจให้ลูกน้ำเงินเหลือง” เป็นประเพณี วัฒนธรรมขององค์กร ที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาทุกปี ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้จัดสรรให้นักเรียนได้รับมอทุนการศึกษา จำนวน 180 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 902,500 บาท

ดูโพสใน | Facebook