กิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

15 มิถุนายน 2565 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook