กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

1 กรกฎาคม 2565 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพังงา

ดูโพสใน | Facebook